Πραγματοποιείται ανακατεύθυνση...

Η Υπηρεσία "Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας" είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://study.eap.gr.

Θα οδηγηθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση σε 5 δευτερόλεπτα. Αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί αυτόματα κάντε κλικ εδώ.

Προτείνουμε να τροποποιήσετε τους σελιδοδείκτες σας (bookmarks) με τη νέα διεύθυνση των Ηλεκτρονικών Χώρων Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.


Γραφείο Δικτυακών και Πληροφοριακών Υπηρεσιών
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
eap Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
*Το περσινό υλικό έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση http://moodlearchive.eap.gr/2012-13